dopravna_nehoda2 odskodne pzp vymahanie_skody pravna_pomoc

Promptné a bezplatné prvotné informácie.

Kvalifikovaný tím odborníkov k vám pristupuje s ľudskou tvárou.

Vaše zdravie je pre nás prvoradé.

Na všetky potrebné otázky sa pýtame za vás.

V prospech našich klientov, viac ako 1 000 000 eur.

Klienti

Súčasťou našej práce je pýtať sa, hľadať odpovede, nachádzať riešenia a pomáhať ľuďom v zložitých situáciách. Ponúkame rady, ako správne postupovať v prípade dopravnej nehody, ako sa stať klientom spoločnosti indemax, aké sú podmienky, metódy a možné riešenia.

Každý, kto mal autonehodu a nezavinil ju, môže telefonicky alebo elektronicky (e-mailom či vyplnením formulára na našej stránke) kontaktovať našu spoločnosť indemax, ak má záujem o pomoc pri získavaní právoplatného odškodnenia.

Prvým dôležitým krokom je zabezpečenie miesta dopravnej nehody, jej zdokumentovanie a následne spojenie sa s kvalifikovanými znalcami, právnikmi a poradcami.

Poškodeným poskytujeme bezplatnú konzultáciu, na ktorej ich oboznámime s právami a povinnosťami a dohodneme sa na podmienkach ďalšej spolupráce. Profesionálnym prístupom a odborným zastupovaním klientov pred silnejšími subjektmi zvyšujeme ich šance na získanie odškodného zo zmluvného poistenia vinníka nehody.

linkId

V akom prípade mám právo na odškodné?

Utrpeli sme zranenia počas cestovania v autobuse. Narazil do nás kamión. Vyplatí nám niekto tzv. bolestné aj v tomto prípade? Máme na to nárok?

Účastník dopravnej nehody má s najväčšou pravdepodobnosťou právo na finančné odškodnenie. A to hlavne v prípade, ak:

  • nehodu nezavinil a je vodič vozidla, spolujazdec, pasažier, chodec, cyklista a pod.
  • právo na odškodné uplatnil v premlčacej lehote (aj keď v niektorých prípadoch je možné získať odškodné aj tri roky po nehode).
linkId

Ako sa môžem stať vašim klientom?

Pred niekoľkými rokmi sa mi stala nepríjemná udalosť. Do môjho auta zaparkovaného na parkovisku v obchodnom centre narazil neznámy vodič.  Avšak bola na ňom spôsobená dosť vysoká  finančná škoda. Poisťovňa mi bohužiaľ nepreplatila ani polovicu z toho, čo mala. Ak by sa mi v budúcnosti stala podobná nehoda, pri ktorej by som utrpel ujmu na zdraví alebo majetku, ako by som sa mohol stať vašim klientom?

Ak sa poškodený v prípade zranenia alebo poškodenia majetku rozhodne stať naším klientom, postup je nasledovný. Po splnení všetkých potrebných krokov tesne po dopravnej nehode, nás môže kontaktovať prostredníctvom nášho call-centra. Telefonicky mu poskytneme základné informácie. V prípade, že ho naša ponuka zaujme, stretneme sa osobne. Uzatvoríme spolu zmluvu, na základe ktorej budeme môcť vykonávať v klientovom mene určité úkony. V prvom rade mu predložíme návrh zmluvy, pričom si ju môže v pokoji preštudovať. Poskytneme mu toľko času, koľko uzná za vhodné.

V prípade, že klient nebude spokojný s našou prácou, má právo kedykoľvek počas procesu vypovedať zmluvu.

linkId

Prečo si vybrať práve indemax?

Sme dôchodkyne a vážne sme sa zranili pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Zrazil nás mladý vodič, ktorý s nami nechce komunikovať. Hľadáme niekoho, kto nám pomôže zranenia odškodniť. Ako a koho si vybrať? 

Sme spoločnosť, ktorá má vlastný tím lekárov zo všetkých potrebných oblastí: chirurgia, traumatológia, neurológia, psychiatria, ktorí sú tu pre potreby našich klientov (konzultácie, vyšetrenia, odporúčania). Uprednostňujeme výkon práce s „ľudskou tvárou“ a na prvom mieste je pre nás pomoc ľudom. Financujeme celý proces vymáhania náhrady škody, nech trvá akokoľvek dlho a za nášho klienta platíme všetky výdavky, súvisiace s prípadným súdnym konaním. Náš klient nedopláca na možné dlhodobé riešenia prípadov úradmi. 

linkId

Ako postupovať v prípade zranenia pri autonehode?

Ak by sa mi niekedy stala dopravná nehoda, chcel by som si uplatniť nárok na odškodné, ale nie som si istý, aké kroky by mali byť splnené po autonehode a čo všetko je potrebné urobiť, aby som si mohol nárokovať na vyplatenie tzv. „bolestného“ či odškodnenia.

Na to, aby si klient mohol uplatniť nárok na odškodné, je potrebné splniť po autonehode nasledovné kroky:

  • ak sú na mieste nehody zranení, zavolať 112.
  • zabezpečiť miesto autonehody, aby sa nestalo, že do vzniknutej prekážky narazia ďalšie autá (obliecť si reflexnú vestu, zapnúť výstražné smerovky, umiestniť výstražný trojuholník).
  • zavolať dopravnú políciu, ktorá zdokumentuje nehodu a vytvorí tak dôkazy, ktoré budú predložené poisťovni. V opačnom prípade môže byť plnenie zamietnuté pre nedostatok dôkazov o dopravnej nehode.

hore

linkId

Aké doklady sú potrebné na získanie vyplatenia náhrady škody?

Chcem si uplatniť náhradu škody. Počas jazdy na bicykli ma zachytil vodič dodávky. Utrpela som poranenie tváre. Bicykel mám kompletne poškodený a oprava je bezpredmetná. Nárokujem si tak na zdravotné, ako aj materiálne odškodnenie. Aké doklady potrebujem predložiť?

Klient potrebuje doklady, ktoré preukazujú nárok na náhradu škody:

  • lekárske správy preukazujúce zranenia a zdravotný stav, ktoré môže získať ako náš klient,
  • pokladničné doklady za poplatky za lieky, doklady o cestovných nákladoch na vyšetrenia (v prípade, že klient cestuje osobným automobilom, tak technický preukaz a pokladničné bloky za tankovanie),
  • potvrdenie od zamestnávateľa – denný vymeriavací základ (v prípade ušlej mzdy), daňové priznanie za predchádzajúci rok (v prípade ušlého zisku),
  • pri majetkových škodách fotodokumentáciu, čestné vyhlásenie, prípadne doklady o nákupe (mobil, notebook, oblečenie, hodinky,...) a kalkulačný list zo servisu preukazujúci poškodenie motorového vozidla.

hore

linkId

Koľko času trvá proces vyplatenia odškodného? Čo ovplyvňuje predĺženie tohto procesu?

Mala som dopravnú nehodu, ktorú zavinil vodič pod vplyvom alkoholu. Myslím si, že ide o prípad s jednoznačným riešením. Poisťovňa mi však tvrdí, že proces vyplatenia odškodného bude trvať minimálne 5 mesiacov. Prečo to tak dlho trvá?

Poisťovňa má zo zákona povinnosť 90 dní od uplatnenia nároku škodu vyplatiť, prípadne písomne uviesť dôvody, prečo tak neurobila. Nárok však musí byť preukázaný. To znamená, že peňažné vyrovnanie môže trvať aj oveľa dlhšie ako je uvedená lehota, najmä v prípade, ak šetrenie dopravnej nehody zo strany polície trvá dlhší čas a poisťovňa musí čakať na právoplatné rozhodnutie o vinníkovi. Následne teda vyplatenie nároku odškodného trvá viac ako 90 dní.

hore

linkId

Aká je premlčacia doba odškodnenia ?

Mal som v minulosti autonehodu a teraz, s odstupom času, mám zdravotné problémy, ktoré s ňou podľa mňa majú súvis. Môžem si nárokovať na odškodné? 

Zranenia po dopravnej nehode môžu mať vážny vplyv na život a prácu. Častokrát sa zdravotné problémy a komplikácie prejavia až postupom času. Preto je dôležité myslieť na to hneď na začiatku riešenia odškodného a poradiť sa s odborníkmi. Až potom, ako uvidíme dokumentáciu ku konkrétnemu prípadu, sa môžeme vyjadriť, či je ešte možné nárokovať si na odmenu, alebo už nie a prečo. 

 

 

Pred dvomi rokmi bol môj známy ako spolujazdec účastníkom dopravnej nehody. Bol vážne zranený a dlhodobo hospitalizovaný. Mohol by som mu poradiť, aby sa pokúsil o odškodnenie trvalých zdravotných následkov. Má na to ešte právo? 

Premlčacia doba je 2 roky pri ujme na zdraví (bolestné), ako aj pri majetkovej škode, a 3 roky pri ujme na zdraví s trvalými následkami (teda pri sťažení spoločenského uplatnenia), ktoré sa zo zákona môže prehodnotiť až po roku od konkrétneho dňa úrazu. 

hore

linkId

Akú mám šancu získať odškodné?

Mal som dopravnú nehodu na motocykli. Spočiatku som nepovažoval za potrebné kontaktovať spoločnosť, ktorá by mi pomohla vymáhať odškodné od poisťovne. Po vyplnení tlačiva na lekársky posudok a po predbežnom výpočte nároku na odškodnenie mojou poisťovňou, som sa predsa len rozhodol kontaktovať odborníkov. Moji známi ma ubezpečovali, že nebudem ľutovať. Ako to teda je?

V niektorých prípadoch vyplácajú poisťovne nižšie čiastky ako poškodeným pri dopravných nehodách prináleží. Býva to spôsobené tým, že šanca jednotlivca proti tak silným subjektom, ako sú poisťovne, je nízka z dôvodov neznalosti všetkých zákonov a práv poistenca.

Naši kvalifikovaní právnici vychádzajú zo zákona o PZP a zákona č. 437 o bolestnom a o trvalých následkoch. Stanovenú výšku škody, a predovšetkým poškodenia zdravia, tak vieme  niekoľkonásobne zvýšiť. Na priblíženie uvedieme príklad: veľmi častým zranením je pomliaždenie hrudníka a následne aj pľúc. Toto zranenie spôsobujú bezpečnostné pásy. Lekári ho bežne hodnotia  počtom bodov 20, čo je v prepočte cca 320 €. My však vieme ohodnotiť toto zranenie až na 260 bodov, čo je v prepočte cca 4 180 €, a to je už podstatný peňažný rozdiel. Samozrejme, robíme všetko legálne a postupujeme v súlade so zákonmi. V niektorých situáciách sú pritom najúčinnejšie znalosti a vyjednávanie našich kvalifikovaných právnikov. Keď samotné rokovania nepostačujú, postupujeme daný prípad na úroveň súdneho konania a naši odborníci sú schopní dosiahnuť priaznivé rozhodnutie pre poškodeného, ktorého zastupujeme. Všetkým našim klientom tak poskytujeme kompletný servis od prijatia žiadosti až po vyplatenie odškodného. V ich prospech sme získali už viac ako jeden milión eur na vzniknutých nárokoch. 

hore

linkId

Aký je postup v situácii, keď páchateľ alebo vodič ujde z miesta činu a polícia po vinníkovi nehody pátra?

Vo večerných hodinách som sa pešo vracal domov a zozadu do mňa narazilo motorové vozidlo. Vinník mi neposkytol prvú pomoc, dokonca z miesta činu ušiel. Ja som však dlhodobo PN. Utrpel som poranenia hlavy a dolných končatín. Kto a z čoho mi vyplatí odškodné?

Ak je vinník neznámy, prípadne je známy, ale nemá platnú poistnú zmluvu, tak sú škody vyplácané z garančného fondu cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

hore

linkId

Musím volať políciu, aby som si mohol nárokovať na odškodné?

Ráno som cestoval do práce a na zľadovatenej vozovke som dostal šmyk. Narazil som do pouličného osvetlenia. Chcel by som si nárokovať vyplatenie škody na majetku, preto som hneď po nehode volal políciu. Urobil som správne?

Povinnosť volať políciu vzniká, ak je škoda na majetku vyššia ako 4 tisíc eur, ak došlo k úrazu, alebo vznikla škoda tretej strane (napr. obci – poškodené verejné osvetlenie, správe ciest – poškodenie zvodidiel a pod.). Polícia ako prvá posudzuje príčinu dopravnej nehody a zaznamenáva výpovede vodičov, resp. účastníkov autonehody.

hore

Kontakt

indemax, s.r.o
Petelenova 2
974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0917 985 674

IČO: 46 234 674
DIČO: 2023291501
Zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd v Banskej Bystrici, Oddiel sro
mobil: 0917 985 674 
fax: 048 416 3135
email: info@indemax.sk
www.indemax.sk